Kurser

Her får du et overblik over de kurser jeg har fulgt på Aalborg Universitet:

KANDIDAT I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Specialisering i Organisation og Ledelse 

10. Semester

Kandidatspeciale: Medarbejdernes trivsel i hjemmearbejde under COVID-19

9. Semester

Bestod af min praktik i HR-afdelingen Learning & Development hos Terma Group. Det kan du læse mere om her. 

8. Semester

Organisationskommunikation i offentlige medier – Strategisk markedskommunikation – Virksomheden i den globale verden – Virksomhedens kommunikation i den globale verden – Facilitation of collaboration models – Leadership & communication in the digital organisation

7. Semester

Organisational culture & communication – Organisational leadership & intercultural competence – PBL & metode – Engelsk sprogbrug – Engelsk sprogforståelse – Virksomheden i den globale verden – Virksomhedens image og identitet – Virksomhedens kommunikation i den globale verden

 

BACHELOR I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION:

6. Semester

Tilvalgsfag: Kommunikation & IT

Retorik & mundtlig formidling – Digitale kommunikationsplatforme – Fagjournalisti & webkommunikation 

Frivilligt ekstra fag: IT & medier i praksis

BACHELORPROJEKT: Store forandringer i en global organisation – samarbejde med Marel

5. semester

Tilvalgsfag: Kommunikation & IT
Webdesign – Grafiske værktøjer – Semiotik & medieanalyse – Interpersonel kommunikation

4. semester 

Udlandsophold

Writing for International Finance and Business – Cross-cultural Communication – International Communication Campaigns 

3. semester

Interkulturel markedskommunikation i organisationer – Juridisk fagkommunikation – Teknisk fagkommunikation – Virksomhedskommunikation II – Fagets videnskabsteori – Valgfag: Webkommunikation

2. semester

Virksomhedsforståelse II – Genre- og sprogbrugsanalyse – Virksomhedskommunikation II – Grammatik & skriftlig sprogproduktion – Erhvervs- og samfundsforhold

1. semester

Kultur- & samfundsforhold – Virksomhedskommunikation I – Grammatik (engelsk) – Skriftlig sprogproduktion – Problembaseret læring (PBL) – Virksomhedsforståelse I

 

Hvilke kompetencer giver kurserne?